Sprejmi

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom in nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Projekti

TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost

Mestna občina Maribor je v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo v obdobju 2010-2013 aktivno izvajala projekt TRAMOB - ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu Maribor, ki ga je delno financirala Evropska Skupnost iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z omenjenim projektom smo želeli izboljšati ali vsaj nekoliko umiriti trend slabšanja kakovosti in učinkovitosti kar zadeva mobilnost v mestu Maribor. Glavne aktivnosti so bile usmerjene na izboljšanje kolesarskega prometa in na izboljšanje kakovosti dostopa in uporabe javnega potniškega prometa v mestu.

Projekt in z njim predlagani ukrepi za izboljšanje trajnostne mobilnosti so bili usklajeni tudi z zainteresirano strokovno javnostjo in nevladnimi organizacijami, kot sta npr. Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo in Mariborsko kolesarsko mrežo. Izhodišča projekta so bila usklajena tudi s sprejeto resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, ki med drugim zavezuje k zagotavljanju zadovoljive stopnje mobilnosti prebivalstva, ki mora temeljiti na uporabi v danih razmerah najbolj primernega transportnega sistema.

Specifični cilji projekta in predvideni pozitivni učinki:

  • povečanje kolesarskega in peš prometa,
  • spodbuditi razvoj trajnostne mobilnosti v mestu,
  • promocija trajnostne mobilnosti,
  • povečati delež kolesarjev, pešcev in potnikov javno potniškega prometa,
  • izboljšati stanje okolja v mestu (nižje emisije CO2 in PM 10 in 2.5),
  • izboljšati dolgoročno načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestu in okolici.

Projekt TRAMOB je bil kombiniran projekt, kjer je pri izvedbi sodelovalo več občinskih uradov in služb. Izvajal se je v štirih fazah, in sicer z dvema investicijskima ter z dvema neinvesticijskima operacijama:

  • Faza 1 - investicijski projekt: ureditev in vzpostavitev kolesarskih stez ter peš povezav v centru mesta Maribor in vzorčno urejena prometna dostopnost do OŠ France Prešeren.
  • Faza 2 - investicijski projekt: obnova in oprema prostorov za delovanje prvega Centra za trajnostno mobilnost v Sloveniji
  • Faza 3 - neinvesticijski projekt: izdelan celovit načrt trajnostne mobilnosti v mestu in okolici oz. celostna prometna strategija.
  • Faza 4 - neinvesticijski projekt: Aktivnost promocije in vzpostavljanja trajnostne oblike prevoza na delo. Tukaj smo izvedli pilotski projekt: izdelavo načrtov mobilnosti za večjo javno ustanovo in ustanovo z razvejano mrežo izpostav oz. poslovalnic.

Pridobljena sredstva v okviru projekta TRAMOB so bila za MOM izjemnega pomena, čeprav ne zadostujejo za celovito ureditev kolesarske infrastrukture v mestu in okolici. Pomenila so pomemben premik pri bolj usmerjenemu načrtovanju mobilnosti in prometne politike v Mariboru.


Foto: Center mobilnosti Maribor / Arhiv MOM

Kategorija:

Pametna mobilnost

Faza:

Izvedeno

Partnerji projekta

Uporabne povezave

Kontakt in informacije

Mestna občina Maribor,
Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna

Opombe

Pobuda Pametno mesto Maribor (Smart City Maribor Initiative) je ustanovljena z namenom aktiviranja trajnostnega razvoja urbanega okolja in spodbujanja inovativnosti v mestu Maribor ter pilotnih projektov, ki bodo omogočili aktivnosti pametnega mesta na področju vpeljave pametnih storitev, tehnologij in izdelkov.

Sorodni projekti

Pametna mobilnost (9)

320
480
768
960
1200