Sprejmi

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom in nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

O pametnem mestu

Kaj je pametno mesto?

Mesto lahko opredelimo kot "pametno mesto", kadar vlaganja v družbeni kapital, sodobne oblike transporta in komunikacij napajajo trajnostni gospodarski razvoj in visoko kakovost življenja, obenem pa se sonaravno upravlja z naravnimi viri, ob aktivni participaciji prebivalcev mesta (Caragliu 2009). Gildo Seisdedos Dominguez pravi, da koncept pametnega mesta v bistvu pomeni učinkovitost. Vendar v tem primeru učinkovitost sloni na inteligentnem upravljanju in integraciji IKT, ob aktivnem sodelovanju prebivalcev. Takrat spodbudi nove oblike upravljanja mesta in resnično vključenost prebivalcev v javne politike.
(Wikipedija)


Pametno mesto Maribor

Pobuda Pametno mesto Maribor (Smart City Maribor Initiative) je ustanovljena z namenom aktiviranja trajnostnega razvoja urbanega okolja in spodbujanja inovativnosti v mestu Maribor ter pilotnih projektov, ki bodo omogočili aktivnosti pametnega mesta na področju vpeljave pametnih storitev, tehnologij in izdelkov. Cilj pobude je izvajati napredne projekte, ki bodo izboljšali kakovost življenja na območju mesta Maribor in širše regije ter spodbujali tehnološke, družbene in organizacijske inovacije. Z aktiviranjem pobude pametnega mesta se Maribor pridružuje naprednim urbanim okoljem, ki so prepoznala prednosti intenzivnega sodelovanja občine, raziskovalnih organizacij in industrije pri zagotavljanju kakovostnih življenjskih pogojev in tehnološkega razvoja.

Ustanovitev "Pobude pametno mesto Maribor" temelji na tako imenovanem "triple-helix" partnerstvu, kar pomeni regionalno partnerstvo med Mestno občino Maribor, Univerzo v Mariboru, drugimi razvojnimi inštitucijami in gospodarstvom. Partnerstvo je bilo formalizirano s podpisom memoranduma o soglasju, s katerim se je raziskovalno-razvojni grozd vzpostavil kot mreža partnerskih organizacij.


Začetki

Interes za vzpostavitev pobude pametnega mesta v Mariboru je bil izražen s strani različnih razvojnih partnerjev vse od leta 2011. Mestna občina Maribor se je odzvala s pridružitvijo partnerstvu uveljavljenih pametnih mest (Stockholm, Eindhoven, Karlsruhe) in v sodelovanju z E-zavodom pripravila projekt vzpostavitve pametnega mesta v mariborski občini. Skupaj z zgoraj omenjenimi partnerji je v letu 2013 pridobila sredstva 7. Okvirnega raziskovalnega programa Evropske komisije, in s tem se je pričel proces vzpostavitve pametnega mesta v okviru projekta Upside (www.upside-project.eu).


Vsebine

Mreža pobude Pametnega mesta Maribor bo iskala odgovore na urbane izzive na naslednjih področjih dejavnosti:

  • Konkurenčnost in raziskave - spodbujanje inovativnosti in vzpostavitev R&R središča v regiji;
  • Zdravje in kakovost življenja - nove tehnologije in storitve kot odgovor na demografske spremembe v regiji;
  • Okolje - upravljanje odpadkov, vode, kakovosti zraka in zelenih površin s poudarkom na rešitvah, ki so namenjene končnim uporabnikom in uporabo najnovejših IKT rešitev;
  • Mobilnost - trajnostna večmodalna mobilnost, ki koristi alternativna goriva in IKT rešitve;
  • Energija - trajnostno zniževanje porabe energije v mestih, vključno z javnimi stavbami, komunalnimi storitvami, javnim prevozom in industrijo s poudarkom na vključevanju IKT rešitev;
  • Pametno upravljanje - transparentno upravljanje, ki temelji na načelih odprtih inovacij in uporablja sodobne IKT rešitve na področju e-upravljanja;
  • Izobraževanje in kreativnost - vzpostavitev odprtega okolja za kreativnost in nove oblike izobraževanja na vseh ravneh;
  • Internacionalizacija mesta in deležnikov pobude Pametno mesto Maribor s pomočjo sodelovanja z grozdi pametnih mest v EU in po svetu.

Organiziranost Smart City Maribor (SCMI)

Iniciativa Smart City Maribor je ustanovljena kot mreža partnerjev, deluje pa kot grozd. Partnerji pristopijo k mreži s podpisom memoranduma, s katerim se zavežejo k upoštevanju načel delovanja in razvojnih usmeritev iniciative. Iniciativa Smart City Maribor je organizirana in deluje na naslednji način:


Sodelujoči

Seznam podjetij in organizacij, ki so že pristopili k iniciativi SmartCity Maribor.

Št. Partner Kontakt
1 Mestna občina Maribor www.maribor.si
2 DEM - Dravske elektrarne Maribor d.o.o. www.dem.si
3 Energetika Maribor d.o.o. www.energetika-mb.si
4 Mariborski vodovod d.d. www.mb-vodovod.si
5 Univerza v Mariboru www.um.si
6 RAZ:UM Univerza v Mariboru www.raz.um.si
7 Štajerska gospodarska zbornica www.stajerskagz.si
8 Obrtno-podjetniška zbornica, območna enota Maribor

www.ooz-maribor.si

9 TECES www.teces.si
10 MRA - Mariborska razvojna agencija mra.si
11 e-Zavod www.ezavod.si
12 Menerga www.menerga.si
13 Štajerski tehnološki park www.stp.si
14 Marprom www.marprom.si
15 Energap www.energap.si
16 IZUM www.izum.si
17 Zavod EuroCloud www.eurocloud.hr/sl/drzave/eurocloud-slovenia/o-nas.html
18 AMIS d.o.o. www.amis.net
19 Margento d.o.o. www.margento.com
20 Globtel d.o.o. www.globtel.si
21 Komunikacije prihodnosti d.o.o. www.komunikacijeprihodnosti.si
22 Kreal d.o.o. www.kreal.si
23 Lumar d.o.o. www.lumar.si
24 Ekonomski institut Maribor d.o.o. www.eim-mb.si
25 Sfera IT d.o.o. www.sfera-it.si
26 Upravna enota Maribor www.upravneenote.gov.si/maribor
27 Mastersoft d.o.o. http://www.mastersoft.si
28 LIT Transit d.o.o. www.lit-transit.com
29 DATA VALLIS d.o.o. https://datavallis.com/
30 SOLVERA LYNX d.o.o. http://solvera-lynx.com/sl/
31 Zavod za turizem Maribor https://www.visitmaribor.si/si/poslovne-strani/zavod-za-turizem-maribor/

Memorandum o soglasju

Ustanovitev "Pobude pametno mesto Maribor" temelji na tako imenovanem "triple-helix" partnerstvu, kar pomeni regionalno partnerstvo med Mestno občino Maribor, Univerzo v Mariboru, drugimi razvojnimi inštitucijami in gospodarstvom. Partnerstvo je bilo formalizirano s podpisom memoranduma o soglasju, s katerim se je raziskovalno-razvojni grozd vzpostavil kot mreža partnerskih organizacij.

Memorandum o soglasju - Smart City Maribor [PDF]


320
480
768
960
1200