b'Preverjajte, ali imajo vse rastline, ki to potrebujejo, zadostno oporo. Ob poletnih ujmah in vetrovih lahko hitro izgubite dragocene vejice, ki so imele potencial roditi glavnino pridelka.V suhih dneh naberite zelia, jih posuite, naredite si pesto itd., da jih lahko uivate tudi pozimi. Predvsem pa jih uivajte svea, so nekaj najboljega, kar se vam lahko zgodi zraven domae zelenjave! Poleti se bujno razraajo in enostavno pravilo jebolj kot jih reemo, bolj rastejo! Zelia 2so rastline sonca, v sebi ga skladiijo za zimske dni, ko nas lahko pogrejejo, zato so veinoma najuinkoviteja posuena, z zamrzovanjem v njih ubijemo sonce. Obasno poreite suhe liste in cvetje, da se bodo rastline obnavljale in da roe spodbudite k podaljanemu cvetenju. Zasaditve v korita in loncekako zmanjati potrebo po zalivanju?Tudi e vrta (e) nimamo, lahko zelenjavo zasadimo v lonce iz razlinih materialov, koare ipd. Po te se lahko odpravimo tudi v sredia ponovne uporabe, ni vedno potrebe po novem. Prsti se precej razlikujejo po vsebnosti gline, peska in melja, zato je najbolj optimalno uporabiti ilovnato prst, ki ima uravnoteeno razmerje, da se ne izsui prehitro ali preve zastaja voda. Na dno posode vedno nasujemo 3 cm debelo plast grua, prodnikov ali drugega materiala, ki odvaja vodo. Nato napolnimo posodo nekaj centimetrov pod vrhom z zemljo, ki jo dobro premeamo s kompostom, ki je bogat z organsko snovjo. Na vrh poloimo grobo zastirko, ki bo zadrevala vlago v loncu in bodo potrebe po zalivanju precej manje, npr. zdrobljeno slamo, na pol preperelo listje.1Zastiranje je pokrivanje (osnovne) prsti s finimi zastirkami, kot je npr. kompost, lahko pa uporabimo tudi grobe zastirke, kot so zmleta slama, zdrobljeno listje ipd. 2Izjemna zakladnica informacij so knjige o zeliih in zaimbah, epci Sanje Lonar in preostalih avtoric!Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano9'