b'pletena inata ograjapipa za vodoelektrina omaricastavba za shr. kmet. orodjavrtiekasfaltna potWC makadamska potZELINIVRT 2250 m7 x 7 m7 x 7 m5.5 x5.5 mOTROKI -DOIVLJAJSKIVRT 2750 mVRT ZASTAROSTNIKE 2100 mSADOVNJAK 2 MODELNI VRT 2 SOCIALNO -1.000 m 600 m INTEGRACIJSKIVRT 2700 mobjekt Urbani vrtovi pod Pekrsko Gorco vrsta narta vodilni nartlokacija Maribor kraj. arhitekturenaronik Mestna obina Maribor t. narta 0/10 WC t. projekta 19004 projekt PZIodg. vodja projektaAle Koprivek,univ. dipl. in. kraj. arh . naslov risbe UreditvenaZAPS 1206 KA situacijaodg. projektant Ale Koprivek,univ. dipl. in. kraj. arh. merilo 1:500ZAPS 1206 KAdatum marec 2019projektivno podjetje risba t. 1Koncept Mestnega vrta pod Gorco je ponuditi vrtike za ekoloko vrtnarjenje meanom ter pokazati/predstaviti, kako vrtnariti z mislijo o pomembnosti prsti, bogate z ivimi mikroorganizmi, ter logiko ekolokega vrtnarjenja prenesti na vrtikarje. V tem delu igra pomembno vlogo drutvo Aktiviraj se, socialno podjetje, ki s pomojo prostovoljcev po metodi vrtov brez prekopavanja vzdruje in neguje socialno-integracijski in modelni vrt ter v mesto vabi predavatelje, ki so v Sloveniji trenutni glasniki zdravega vrtnarjenja in dajejo poudarek negi osnovezemlje, emur ob dosledni negi sledi zdrav pridelek, ter ostale strokovnjake, ki nas lahko z znanjem podprejo pri maksimalni s(am)ooskrbi z zdravo hrano in idejami.6 Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano'