b'Uvod in zahvalaVsebina te e-knjige se skoraj v celoti podaja potrebam po specifinih informacijah vrtikarjev Mestnega vrta pod Gorco in udeleencev izobraevalnih dogodkov, ki smo jih mnogo v zadnjih dveh letih organizirali za iro javnost in jih je nae drutvo prepoznalo kot kljune. Seveda nismo mogli mimo lastnega vzgiba, da e razirimo obzorja tam, kjer se nam zdi pomembno, namre pogosto ne vemo, da neesa ne vemo, in e manj, da je to pomembno.Vrtikarji se na svojem vrtu odzivamo na dejavnike, ki so pomembni za cel planet, tako bi skoraj lahko rekli, da je na vrt kazalnik naega odnosa do sveta. Ne moremo mimo misli, da je najpomembneji del vrtnega ekosistema, ki je oblikovan po lovekovih idejah, kar lovek sam. Obutljiv odnos do vrta gre v spoznanje, da je najmodreje iveti v soitju z drugimi oblikami ivljenja na tem planetu. Zatorej, e ima lovek zdrave temelje, vse sledi temu v razcvet in sodelovanje.Tukaj reemo hvala vsem sedmim partnerjem projekta Urbana zemljina za hrano (US4F), Mestni obini Maribor, Intitutu Wcycle Maribor, Zavodu za inovativnost in podjetnitvoZIP, komunalnemu podjetju Snaga, d.o.o., Zavodu za gradbenitvo, d.o.o.ZAG, Deltaplanu in E-zavodu Ptuj, ter vsem prostovoljcem na vrtu, Kristjanu, Iztoku, Simoni, Aljau, Heleni, Vesni, Melani, Razi, Nui, ivi, Alenki in Vesni, ter mnogim drugim, ki ste v zadnjih dveh letih soustvarjali z nami prostor Mestnega vrta pod Gorco in ga pomagali negovati.Ustvarjalci, strokovnjaki, ki delite svoje znanje med ljudmi in vas tu in tam omenjamo v tej knjigi, ste bili del tega projekta kot predavatelji in smo prav tako za vse vas zelo hvaleni, da ivite svoje poslanstvo in ozaveate iro javnost o svojem delu!Vsi ste kot buno olje na paradinikovi solatinajbolji!Drutvo Aktiviraj se, so. p. oktober 20204 Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano'