b'6. Koraki do zmanjanja zavrene zelenjave in sadja v gospodinjstvihV Sloveniji zavremo ogromne koliine hrane, ki je e uitna. Natanneje 132.000 ton 4 , morda zdaj e ve. Gre za podatek v celotni prehranski verigiod vil do vilic. Razlogi so na eni strani sistemski, tevilke zavrene hrane v gospodinjstvih pa kaejo na na oseben odnos do hrane in se lahko precej zmanjajo, e se resneje organiziramo in razmislimo, kako uinkoviteje nakupovati, skladiiti in uporabiti hrano, ki pristane v nai kuhinji. Najvekrat zavremo prav svee sadje in zelenjavo, saj imata najkraji rok trajanja. S tematiko zavrene hrane doma in v javnih ustanovah se pri nas poglobljeno ukvarja drutvo Ekologi brez meja in nam podaja reitve. Na njihovi spletni strani www.volksitkozacela.si najdete okoljski tevec, ki koliino zavrene hrane na mesec pretvori e v druge tevilke, da posledice postanejo otipljiveje.4Podatek je iz leta 2014. Vir: https://ebm.si/volk-sit-koza-cela18 Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano'