b'Kje kupiti/pridobiti semena in sadike, e jih nimamo sami?Najbolje je to storiti pri sosedu/-i, ki ohranja semena doloene sorte e dalj asa, saj to pomeni gensko prilagodljivost za razmere v tej mikroklimi in tleh. Na poreklo semen gledamo e vedno premalo kritino, kajti kdor ima v rokah semena, ima v rokah hrano in tukaj smo al e dolgo del manipulacij in zlorab korporacij, ki si semena lastijo in jih gensko manipulirajo. Dobro je kupiti semena in sadike manjih lokalnih pridelovalcev, se udeleevati lokalnih izmenjevalnic semen in sadik ali jih sami organizirati. Sicer pa je dobra monost za nakup vedno vrtnarija, sploh tista, ki ponuja sadike stabilnih sort, kar pomeni, da si lahko iz tistih sadik z malo spretnosti nadalje sami pridelamo semena! Veina vrtnarij namre prodaja hibridne sadike, ki jih ni uporabno pustiti semeniti.Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano17'