b'5. Vzgoja lastnih semen in sadikZakaj lastna vzgoja sadik?Lastne sadike vzgajamo sami, kadar elimo spremljati svojo hrano od semena naprej, tako najbolj vemo, kaj jemo. Najpo-gosteje to naredimo, e imamo lastna semena, po monosti takna, ki smo jih ohranjali oz. obnavljali e ve sezon ali gene-racij. e imamo za vzgojo sadik primeren prostor in prakso, lahko vzgojimo zelo zdrave, odporne sadike, kar je neprecenljivo za nepredvidljive pogoje rastne sezone na vrtu.Kako vzgajati lastne sadike?Ta tematika je izjemno iroka, zato v tem poglavju podajamo zgolj grobe smernice, po znanje pa se odpravite na splet oz. poiite vire na koncu te knjige. Najpomembneji pogoj za lastno vzgojo zelenjavnih sadik je dober substrat, v katerem bodo sadike rastle, ter dostop do neposredne svetlobe sonca (e sadik ne vzgajamo pod lumi, za to posebej namenjenimi).Za vzgojo lastnih sadik potrebujemo:Semena zelenjave. Pred setvijo je dobro preveriti rok uporabnosti ali narediti test kaljivosti, ali imamo dovolj semen. Substrat za vzgojo sadik. Lahko uporabimo doma kompost, ki ga pred setvijo presejemo, da dobimo res fini mate-rial za sadike. Vsekakor je smiselno izbrati najbolj kakovosten moen substrat, gojenci vam bodo zelo hvaleni, e boste osnovnemu substratu primeali do 20 % deevnikovega komposta ali vermikomposta, ki se ga e da dobiti v doloenih vrtnih centrih.Sadilni lonki in platoji. Veino vrst zelenjave je smiselno najprej posejati v kalilne lonke (npr. od skute, jogurtov itd.), kjer sejemo zelo na gosto in rastlinice naeloma pri prvih klinih listih prepikiramo v sadilne platoje oz. sadilne lonke.Sadilni platoji. V sadilnih platojih rastline naeloma ostanejo do presaditve na prosto. Velikosti celic se razlikujejo glede na vrsto zelenjave, ki jo bomo sadili v plato. Najmanje celice potrebujejo solate, srednje velike luknje kapusnice in najveje celice so rezervirane za plodovke. Sadilne celice v platojih naeloma e imajo luknjo za odvajanje odvene vode pri zalivanju, e je nimajo, jo/jih naredimo sami.Sadilni lonki. Vse zelenjave se ne pikira, saj nekatere rastline e na zaetku tvorijo zelo razvejano korenino (bue, buke in kumare). To zelenjavo navadno posadimo kar v sadilne lonke. Tako kot platoji tudi lonki potrebujejo drenane luknje za odvajanje odvene vode, da se sadike ne utapljajo v vodi. Podstavek za lonke in platoje. Podstavek ujame odveno vodo od zalivanja, kar je pomembno pri vzgoji v notranjosti, da zaitimo povrino. Za podstavek lahko uporabimo tudi posodo za meanje substrata, e je primerne velikosti. Oznaevalniki. eprav imamo obutek, da si bomo zapomnili, kaj smo posejali, nam ez dva tedna ve ne bo ni jasno, sploh e e nismo poznavalci zelenjavnih sadik. Zato si je pri setvi in pikiranju pomembno oznaevati, kaj smo posejali/posadili kam (razen e vzgajamo eno samo vrsto oz. sorto).Zalivalka. Dobro je uporabiti zalivalke z nenim, irokim curkom, da z zalivanjem ne poleemo nenih rastlinic.Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano15'