b'4. Razlaga pojmovda vemo, o em govorimoHibridna rastlinaHibride naredijo s krianjem dveh linij rastlin, ki so jim v nekaj zaporednih letih pred tem prepreili monost opraevanja z drugo rastlino iste vrste in so takrat lahko opraevale le same sebe. Ko nato umetno kriajo dve rastlini, seme enkrat izjemno obilno rodi. Hibridne rastline so neprimerne za pridobivanje semena, saj je naslednja gene-racija nestabilna.KrianecKrianje je naraven proces, ki se neprestano odvija v naravi, lahko pa ga sproi tudi lovek za namene prido-bivanja doloenih sort, ki nastanejo s krianjem.Tretirano semeSeme, namoeno v kemino raztopino, ki odganja kodljivce v asu skladienja in kalitve semena v zemlji. Divja hranaUitne divje rastline, ki rastejo po gorah, travnikih, gozdovih in kot plevel na vrtovih. V Sloveniji raste okoli 3000 vrst divjih rastlin, od katerih je priblino polovica uporabnih za prehrano kot zaimba, zelie ali zelenjava. Njihova energijska in prehranska vrednost je v primerjavi z gojenimi rastlinami izjemna.PlevelRastline, ki si jih ne elimo na povrinah, ki jih negujemo za vzgojo kulturnih rastlin.KalkiZa nakaljena semena se je prijel pojem kalki, v resnici pa kalimo semena in vzgajamo kalice, kar je pravilneje reeno, saj je v botaninem smislu kalek del semena, iz katerega se v procesu kaljenja razvijejo klini listi, stebelce in na drugi strani korenina oz. zasnova korenin. Ker se je pogovorno prijel pojem vzgajanje kalkov, naj jim bo. ZelenkiKalki, ki jih pustimo rasti tako dolgo, da poenejo kline liste. Navadno jih gojimo na pladnjih ali kalilnikih, eprav gre tudi v kozarcih za vlaganje. ListavkaHumus, ki nastane s preperevanjem listja in ga lahko uporabljamo na svojih vrtovih kot zastirko in substrat in pomeni e skoraj isto preperelo listje.KompostPredelan organski material, ki je posledica lovekove dejavnosti (kompostiranja) in se uporablja kot gnojilo, zastirka in substrat (material oz. osnova za rast rastlin). HumusTemna organska snov, ki nastane pri razkrajanju organskega materiala v tleh. V primerjavi s sveim gnojem je humus stabilna oblika organske snovi, ki je bistvena za rodovitnost tal. ZemljaPogovorni izraz, ki opisuje zgornje plasti tal. Gre za meanico gline, melja in peska v razlinih razmerjih, ki doloajo tip zemlje. Ilovica je tip prsti, ki ima najbolj uravnoveeno razmerje gline, melja in peska, eprav pogovorno izraz ilovica uporabljamo za teko glineno prst.PrstJe pomensko enak izraz zemlji in se uporablja pogovorno med vrtikarji kot plast tal, ki jih obdelujemovrtna prst.ZastirkaMaterial, ki se uporablja za pokrivanje in zaito tal, ki je lahko organski ali anorganski. PrekopavanjeObraanje tal s pomojo lopat, vil (tudi pogovorni izraz tihanje), plugov, s imer poruimo naravno struk-turo tal. Sonaravno vrtnarjenjePridelava hrane po vrtnarskih metodah, ki im manj ali ni ne onesnaujejo okolja, tla se ne pre-kopavajo in se zgledujemo po naelih narave. MikroorganizmiOem nevidni organizmi, ki sodelujejo pri mnogih funkcijah, najpomembneji sta nastajanje humusa in dostopnost hranil rastlinam.14 Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano'