b'Kompostiranje za mestno vrtnarjenje s pomojo fermentacije in mikroorganizmovdolgorono razmiljanje in alternativa kupljeni zemlji iz vreKuhinjski odpad lahko sproti kompostiramo s pomojo fermentacije, ki poteka brez kisika. Mikroorganizmi, prisotni na posebnem posipu, za to pripravljenem, se ob stiku z organskimi odpadki namnoijo in fermentirajo v organsko hranilo za tla in tekoe gnojilofermentacijsko tekoino. Takna oblika kompostiranja se imenuje na kratko bokashi, ki je japonski izraz za fermentirano organsko snov. Je vsekakor zelo prirona metoda kompostiranja, saj to ponemo kar pod kuhinjskim pultom. V drugem koraku je posodo s fermentiranim odpadom treba izprazniti, kar ima moen vonj, zato ga pogosto pomeamo z vsaj enako koliino komposta in se na zraku razgradi veliko hitreje, kot bi se drugae, saj je nasien z efektivnimi mikroorganizmi, ki organski odpad zelo hitro pretvorijo v uporaben kompost. 33Vir tega poglavja: www.vrtobilja.si10 Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano'